Публична лекция на тема "SAP Fiori потребителско изживяване"

Фирма ScaleFocus ще подготви и презентира две публични лекции през този семестър. Първата от тях ще е на тема "SAP Fiori потребителско изживяване" и ще се проведе на 08.11.21 от 10:00 до 11:30 часа. Посетете онлайн събитието от тук

SAP Fiori е новото лице на SAP за неговите бизнес потребители на различни устройства, платформи и опции за внедряване. То осигурява оптимална използваемост и прости бизнес взаимодействия, както и лекота на използване. 

Fiori не е просто нов потребителски интерфейс или новa тема върху съществуващите SAP транзакции, това е нова концепция за предоставяне на ориентирани към потребителя приложения. 

Какви са целите от използването на Fiori? 

- Подобряване производителността на потребителите чрез опростяване и автоматизиране на ежедневните задачи на всяко устройство. 

- Намаляване разходите за обучение и поддръжка с прости, базирани на роли екрани, които ускоряват нарастването и свеждат до минимум потребителските грешки.

 

Календар